GCA – Guest Controller Approval

Česká divize je součástí programu GCA. Jde o proces zaškolení, prozkoušení a následné povolení řídit členovi sítě IVAO v jiné divizi, než je jeho vlastní. Upraven a stanoven je pravidly (volný překlad, originální znění zde):

  • IR 2.2.2: Divize mohou omezit ATC pozice za pomocí systému FRA a / nebo systému GCA. Tato omezení jsou uvedena na divizních webových stránkách.
  • T.2: Divize mohou vyžadovat, aby členové zahraničních divizí před poskytováním ATC služeb získali povolení GCA. Divize stanoví podmínky programu GCA na divizních webových stránkách. Tyto požadavky jsou zveřejněny také v anglickém jazyce.
  • T.2.1: Pouze členové s hodností ADC (či vyšší) mohou žádat o povolení GCA.
  • T.2.2: Proces GCA určí, zda je člen schopen správně aplikovat místní postupy na daném stanovišti ATC dle FRA. Divize mohou vyžadovat kontrolu těchto předpokladů formou zkoušky. Divize mají právo odejmout povolení GCA v případě, že člen již nesplňuje dané požadavky. Povolení GCA nelze zamítnout v případě nedostatečné znalosti místního jazyka.
  • T.2.3: Pozice TD (Training Director), TAD (Training Assistant Director) a Senior Training Advisor (SRTA) jsou oprávněni se přihlásit na jakoukoliv ATC pozici bez ohledu na povolení GCA za účelem tréninku či zkoušky.

Česká divize aktuálně pozastavila proces přijímání žádostí o GCA. Tréninkové oddělení usilovně pracuje na vícejazyčných materiálech pro znovuobnovení přijímání nových členů s GCA. Pro více informací kontaktujte Tréninkové oddělení.