Změna divize

Tento proces řeší regulace M.3, člen může o změnu (divizní transfer) požádat jednou za 12 měsíců. Transfer podléhá schválení oddělením členské základny divize, do které chce člen přejít. Divizi nelze měnit pokud:

  • byla již změněna v posledním roce
  • člen je suspendován
  • člen má probíhající zkoušku či trénink
  • žádost nesplňuje níže uvedená kritéria či není v anglickém jazyce

Česká divize stanovuje podmínky přijetí:

  • hodnost ATC minimálně ADC

Proces