Ohlédnutí za rokem 2021


 

Vážení přátelé,

je to již rok, co Vás informujeme skrz tyto webové stránky. Jsme nesmírně rádi, že i přes nelehkou situaci v reálném světě, jste stále věrní české divizi a účastníte se eventů, tréninků, zkoušek a jiných událostí. Dovolte mi shrnout, co se v uplynulém roce podařilo, a jaké čísla jsme všichni dohromady vygenerovali.

 

Za oddělení činnosti pilotů:

 • Toury
  Uskutečnilo se celkem deset českých Tour. Ocenění bylo rozdáno celkem 230krát. Reportováno bylo na 4279 letů (o zhruba třetinu více než minulý rok, 4192 validních a 87 zamítnutých (o 64 méně než minulý rok). Nejvíce létanou Tourou byla Sailing Tour 2021, která byla dokončena celkem 45krát. Ocenění Division Tour Expert získalo celkem 14 členů. Nejvíce Tour, a to 9, odletěl Robert Lacko. Děkujeme Vám za účast, těšíme se i letos!

 

Za tréninkové oddělení:

 • Tréninky
  Řídící absolvovali celkem 47 tréninků (to je skoro každý týden jeden!), z toho 12 pre-examů. Nejvíce vytíženým tréninkovým letištěm bylo již tradičně Brno-Tuřany, 10 tréninků se uskutečnilo v Praze-Ruzyni a celkem 4 v Ostravě-Mošnově.
 • Teoretické zkoušky
  Před každou praktickou zkoušku je třeba úspěšně dokončit teoretický test. Těch bylo v minulém roce 93, pilotních bezmála dvě třetiny. Úspěšných bylo: 10 Private Pilot, 5 Senior Private Pilot, 2 Commercial Pilot a 5 Aerodrome Controller a 3 Approach Controller.
 • Praktické zkoušky
  Zaznamenali jsme celkem 25 praktických zkoušek. 15 z nich bylo pilotních a z toho 12 úspěšných. Divize tak čítá 8 nových Private Pilot, 3 Senior Private Pilot a 1 Commercial Pilot hodností. Jeden člen také získal tzv. Rating Transfer a na profilu se mu také objevila hodnost Commercial Pilot. Naši řídící absolvovali na 9 zkoušek a řady se rozrostly o 5 nových Aerodrome Controller. Bohužel, dvě zkoušky hodnosti Approach Controller naši řídící neobhájili. Věříme, že příště se to podaří!

 

Za oddělení členské základny:

 • Globální statistiky
  Česká divize aktuálně čítá na 2545 členů (o 61 více než minulý rok), z toho 208 aktivních (o 27 méně než minulý rok). Rokem 2021 jsme uzavřeli 672370 nalogovaných hodin od počátku divize (tj. přírůstek o 43799 hodin), tedy průměrně má každý člen české divize 15851 minut online. Jsme 23. nejaktivnější divize světově.

 

Za oddělení eventů:

 • Globální statistiky
  Divize organizovala a účastnila se na celkem 21 eventech. Čistě pro české piloty bylo uspořádáno na 4 eventy. S HQ jsme spolupracovali celkem osmkrát, eventy typu Relay jsme měli dokonce dva.

 

Za webové oddělení:

 • Nový Discord server
  Na počátku května jsme spustili nový Discord server, který má námi vytvořenou vstupní bránu, která kontroluje, zda je člen členem sítě IVAO, a také vlastně vytvořeného bota, jež pomáhá nejen členům. Počet členů na serveru stále roste, ke konci roku jsme zaznamenali číslo 179.

 

Celý tým vedení české divize Vám děkuje za Vaši přízeň, nalétané a nařízené hodiny, uskutečněné zkoušky a těšíme se na Vás i v roce 2022!

 

Za Team IVAO-CZ, CZ-EC/AWM Jan Staněk